Photo of המחלקה הישראלית
המחלקה הישראלית
Overview
Experience

Overview

המחלקה הישראלית

המחלקה הישראלית של פירמת שפרד מולין מורכבת מעורכי דין בעלי מומחיות בתחומים רבית ומגוונים, לרבות מיזוגים ורכישות, פרייבט אקויטי, ניירות ערך, קניין רוחני, דיני עבודה וליטיגציה. המחלקה מייצגת חברות אמריקניות וישראליות מבוססות ומתחילות, קרנות פרייבט אקויטי, קרנות סיכון הון ומשקיעים אחרים.

בנוסף, אנו חברים ברשת Terralex הבינלאומית המונה משרדי עורכי דין עצמאיים מובילים המשרתים את האינטרסים הגלובאליים של לקוחותיהם. רשת זאת מסייעת לנו לעבוד עם מומחים מקומיים ברוב מדינות העולם על מנת לעזור ללקוחותינו לבצע עסקאות ולהתמודד עם כל אתגר משפטי, בכל מקום בעולם.

אנחנו מייצגים לקוחות ישראלים, אמריקנים ואחרים המעוניינים לנהל עסקים או נכסים בארה"ב או בישראל. אנו מספקים יעוץ בנושאים כגון:

  • מזוגים ורכישות של חברות ועסקים
  • נדל"ן
  • מימון והלוואות
  • תכנוני מס ומבני השקעה
  • יעוץ מס שוטף
  • הפעלת עסקים בארה"ב, סניפים, חברות בנותונכסים
  • אישורים ורשיונות רגולטוריים, לרבות אישוריםבנוגע להגבלים עסקיים
  • חוזים מסחריים, חוזי הפצה, שיתופי פעולהאסטרטגיים ומיזמים משותפים
  • קניין רוחני
  • ליטיגציה ובוררות

Experience

המחלקה הישראלית של שפרד מולין מורכבת מעורכי דין בעלי מומחיות במיזוגים ורכישות, פרייבט אקויטי, ניירות ערך, קניין רוחני, דיני עבודה וליטיגציה. המחלקה מייצגת חברות אמריקניות וישראליות מבוססות ומתחילות, קרנות פרייבט אקויטי, קרנות סיכון הון ומשקיעים אחרים.